» Quên mật khẩu  » Đăng ký tài khoản    Ghi nhớ ?

      

Thống kê
Tài khoản: 32244
Tên miền: 57539
Records: 254513

-----
Khuyến mãi đặc biệt 05-2020
Cloud VPS siêu rẻ 99.000đ / tháng
SSD Hosting 3Gb chỉ còn 49.000
Tặng 05 Email miễn phí khi đăng ký .VN

Giới thiệu các bản ghi (record) của DNS
1. A (Address) và CNAME (Canonical Name).
- Record A  (Address) ánh xạ  tên máy  (hostname) vào địa chỉ  IP.
- Record CNAME  (canonical name) tạo tên bí danh alias trỏ vào một tên canonical. Tên canonical là tên host trong record A hoặc lại trỏ vào 1 tên canonical khác.

Cú pháp record A: 
[tên-máy-tính]   IN  A  [địa-chỉ-IP]

Ví dụ:  Record A trong tập tin  db của domain.com

server.domain.com. IN A  172.29.14.1
diehard.domain.com.  IN A  172.29.14.4


2.MX (Mail Exchange).
DNS  dùng  record MX  trong  việc  chuyển mail  trên mạng  Internet. Ban  đầu  chức  năng  chuyển mail dựa trên 2 record: record MD (mail destination) và record MF (mail forwarder) records. MD chỉ ra đích cuối cùng của một  thông điệp mail có  tên miền cụ  thể. MF chỉ  ra máy chủ  trung gian sẽ chuyển tiếp mail đến được máy  chủ đích cuối cùng. Tuy nhiên, việc tổ chức này hoạt động không tốt. Do đó, chúng được  tích hợp  lại  thành một  record  là MX. Khi nhận được mail,  trình chuyển mail  (mailer) sẽ dựa vào record MX để quyết định đường đi của mail. Record MX chỉ ra một mail exchanger cho một miền - Mail  exchanger   là  một  máy  chủ  xử   lý   (chuyển  mail  đến  mailbox  cục  bộ  hay   làm  gateway chuyền  sang  một  giao  thức  chuyển  mail  khác  như  UUCP)  hoặc  chuyển  tiếp  mail  đến  một  mail exchanger khác (trung gian) gần với mình nhất để đến tới máy chủ đích cuối cùng hơn dùng giao thức.
Để  tránh  việc  gửi  mail  bị  lặp  lại,  record  MX  có  thêm  1  giá  trị  bổ  sung ngoài  tên  miền  của  mail exchanger là 1 số thứ tự tham chiếu. Đây là giá trị nguyên không dấu 16-bit (0-65535) chỉ ra thứ tự ưu tiên của các mail exchanger.

Cú pháp record MX:
[domain_nameIN  MX  [priority]  [mail-host]

Ví dụ:
Record MX sau :

domain.com.  IN  MX  10  mailserver.domain.com.

Chỉ   ra  máy  chủ  mailserver.domain.com   là  một  mail  exchanger   cho  miền   domain.com  với   số   thứ   tự   tham chiếu 10.

Chú ý:
Các giá trị này chỉ có ý nghĩa  so sánh với nhau. Ví dụ khai báo 2 record MX:

domain.com.  IN  MX  1 listo.domain.com.
domain.com.  IN  MX  2 hep.domain.com.

Trình chuyển thư mailer sẽ thử phân phát thư đến mail exchanger có số thứ tự tham chiếu nhỏ nhất
trước. Nếu không chuyển thư được thì mail exchanger với giá trị kế sau sẽ được chọn. Trong trường hợp có nhiều mail exchanger có cùng số tham chiếu thì mailer sẽ chọn ngẫu nhiên giữa chúng.

3.TXT - SPF Record (Sender Policy Framework), là cấu hình mở rộng hỗ trợ cho giao thức gởi mail (SMTP). SPF cho phép nhận dạng , chứng thực và loại bỏ những nội dung mail từ địa chỉ mail giả mạo (spam)

Một số Mail Server được gửi đến thường phải kiểm tra các mail gửi đến từ domain phải có TXT Record .

Ngoài ra TXT record còn dùng để verify chủ sở hữu domain của một số dịch vụ online ( Google Apps v.vv..)

(1) TXT record cho 1 Mail Server: Ví dụ  vdns.vn có Mail Server là 127.0.0.5 và cần tạo SPF Record chứng thực cho IP này .
Đăng nhập vào DNS Control , click vào tên miền đã thêm vào hệ thống .
Nhập vào các giá trị yêu cầu để khởi tạo record SPF cho domain vdns.vn
+ DNS record : chọn TXT
+ Tên : điền vào tên domain chính .
+ Giá trị :  "v=spf1 a mx ip4:127.0.0.5 ~all"
+ Giá trị MX :  bỏ trống .

(2)TXT record để verity Domain:

Khi đăng kí sử dụng 1 số dịch vụ Online , bạn sẽ cần xác nhận theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ .
Ví dụ như Google Apps , trong Giá trị TXT , sao chép và dán mã thông báo bảo mật Google Apps duy nhất của tên miền của bạn. Bạn có thể tìm thấy mã thông báo bảo mật này trong bảng điều khiển Google Apps. Mã thông báo bảo mật là một chuỗi gồm 68 ký tự bắt đầu bằng google-site-verification:, tiếp theo là 43 ký tự bổ sung (ví dụ: google-site-verification:zVl_6j6BPmLsr9UWnMUByezuLmE06FgK_CMVJqLT_uQ 2).

Gửi liên hệ cho chúng tôi+

Quý khách cần trợ giúp hoặc có góp ý cho hệ thống, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
  • * Tên của quý khách:
  • * Địa chỉ Email:
  • * Tiêu đề:
  • Nội dung:
  • Mã bảo mật:   Captcha